Κύρια στοιχεία για την αξιολόγηση του σεναρίου αποτελούν σημεία που αφορούν την πρωτοτυπία της ιδέας, την πλοκή και την ανάπτυξη του σεναρίου, τα μηνύματα που σχηματίζονται. Επίσης, σημεία αξιολόγησης αποτελούν η  ανάδειξη των χαρακτήρων και του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτύσσονται, με κοινή συνισταμένη την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση για την κλιματική αλλαγή, την μεγαλύτερη πρόκληση του πλανήτη μας.

Το πρώτο βραβείο ύψους 10.000,00 €, απονέμεται στον Θανάση Τρουμπούκη για το σενάριο με τίτλο "Last Tropics".

Το δεύτερο βραβείο ύψους 2.000,00 € απονέμεται στην Έμμα Δοξιάδη για το σενάριο με τίτλο "Trashy Girls".

Το τρίτο βραβείο ύψους 1.000,00 € απονέμεται στην Ισαβέλλα Μαργάρα για το σενάριο με τίτλο "Primal Matter".  

Τα βραβεία αφορoύν την ενίσχυση της παραγωγής ταινίας μικρού μήκους μυθοπλασίας ή ντοκιμαντέρ κατόπιν αξιολόγησης των έγκυρων συμμετοχών από την τετραμελή κριτική επιτροπή.

Οι νικητές/τριες συμφωνούν ότι τα ονόματα τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διαφήμισης, προώθησης και δημοσιότητας του Διαγωνισμού, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες/ουσες αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους του παρόντος Κανονισμού και παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι του ΥΠΕΝ.

Για περισσότερες διευκρινήσεις δειτε τους όρους συμμετοχής.