ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Το διάστημα υποβολής συμμετοχών στο Διαγωνισμό ορίζεται από την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023 και ώρα 00:00 μέχρι το Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 23:59.

Οι αιτήση συμμετοχής των διαγωνιζομένων πραγματοποιείται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής.