Η κλιματική αλλαγή αναφέρεται σε μακροχρόνιες μεταβολές στις θερμοκρασίες και στα καιρικά φαινόμενα. Οι μεταβολές αυτές μπορεί να είναι φυσικές, λόγω αλλαγών στη δραστηριότητα του ήλιου, ή μεγάλων ηφαιστειακών εκρήξεων. Όμως από το 1800, οι ανθρώπινες δραστηριότητες αποτελούν τον κύριο παράγοντα της κλιματικής αλλαγής, κυρίως λόγω της καύσης ορυκτών καυσίμων όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Η καύση ορυκτών καυσίμων παράγει εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δρουν σαν μια κουβέρτα που τυλίγεται γύρω από τη Γη, παγιδεύοντας τη θερμότητα του ήλιου και αυξάνοντας τη θερμοκρασία. Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής περιλαμβάνουν σήμερα, μεταξύ άλλων, έντονες ξηρασίες, λειψυδρία, σοβαρές πυρκαγιές, πλημμύρες, λιώσιμο των πολικών πάγων, καταστροφικές καταιγίδες, μείωση της βιοποικιλότητας,  επιταχυνόμενη άνοδο της στάθμης της θάλασσας καθώς και υψηλότερους σε θερμοκρασία και εντονότερους σε διάρκεια καύσωνες. Οι άνθρωποι βιώνουν την κλιματική αλλαγή με ποικίλους τρόπους. Η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει την υγεία μας, την ικανότητά μας να καλλιεργούμε τρόφιμα, τη στέγαση, την ασφάλεια και την εργασία μας. Ορισμένοι από εμάς είμαστε ήδη πιο ευάλωτοι στις κλιματικές επιπτώσεις, όπως οι άνθρωποι που ζουν σε μικρά νησιωτικά κράτη και άλλες αναπτυσσόμενες χώρες.